உயர் தர முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன! பெறுபேறுகளை பெற்றுக் கொள்ள …..

2021 ஆம் ஆண்டுக்கான உயர்தரப் பரீட்சை பெறுபேறுகள் தற்போது வெளியாகியுள்ளதாக கல்வி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

அதன்படி www.doenets.lk மற்றும் www.results.exams.gov.lk ஆகிய இணையத்தளங்களுக்குச் சென்று மாணவர்கள் பெறுபேறுகளைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.