කොරෝනා ගණන වැඩිවේ

මඳ වේලාවකට පෙර තවත් කොරෝනා වයිරස් ආසාදන 32 ක් හඳුනාගෙන ඇත.
කොරෝනා රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව 1781 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

Comments are closed.